Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

La Universitat de Lleida ha dissenyat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions (SGIQ) que ha estat certificat per AQU Catalunya. El SGIQ garanteix que una titulació és gestionada d'acord a un conjunt de procediments establerts que es revisen contínuament per tal d'identificar els aspectes que es poden millorar. Cada facultat i escola de la UdL té el seu propi SGIQ, i els procediments que en formen part són comuns a tota la universitat. 


El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme es troba recollit en:

Enllaços d’interès

Contactes

  • Vicedegana de Qualitat: M. José Puyalto Franco
  • Gestora de qualitat i suport a la direcció: Stella Maris Miret Alberich
    Despatx: 2.41
    qualitat.fdet@udl.cat
    973 70 33 29

MAPA DE PROCESSOS