Política de Qualitat de la FDET

La FDET entén que la qualitat és un factor estratègic per aconseguir que els seus titulats i les seves titulades adquireixin les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a cadascuna de les titulacions que imparteix, tant de Grau com de Màster, per tal que siguin reconegudes per les persones ocupadores i per la societat en general. Aquí hi podeu consultar la seva política de qualitat.