Personal administratiu

Cap del Negociat Academicodocent:

Sra. Carme Mendoza Chacon

Telèfon: 973 70 3357

fdet.secretariacentre@udl.cat

Administratives:

 Sra. Mar Cubeles Florensa

 Telèfon: 973 70 3354

Sra. Gemma Camon Carmona

Telèfon: 973 70 3355

Sra. Melània Solsona Perejuan

Telèfon: 973 70 3487

Sra. Olga Sanmartín Novell

Telèfon: 973 70 3352

Correu electrònic de la secretaria:

fdet.secretariacentre@udl.cat

Responsable de la programació docent:

Sra. Joana Bové Barberà

Telèfon: 973 70 3331

fdet.programaciodocent@udl.cat