Informació general

Les pràctiques acadèmiques externes (PAE) són una activitat docent regulada i oficial que té com a funció fonamental contribuir a la formació integral de l’estudiantat. Es realitzen en entitats col·laboradores: empreses, institucions publiques i privades. L’objectiu és permetre a l’estudiant:

- Aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica.

- Afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

- Facilitar la seva incorporació al món laboral.

 

Les pràctiques externes van adreçades a l’alumnat dels diferents graus i màsters de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, d’acord amb els requisits que estableix cada titulació.