Consergeria

Auxiliars de serveis:

Sra. Belén Padilla - Torn matí

Sr. Josep Sabau - Torn tarda

 

Localització:fde
Planta baixa (hall)

Horari:
de dilluns a divendres de 8 a 21 hores.

Telèfon:

+34 973 70 3200

Fax:
 +34 973 70 3201