Aula Thomson Reuters

Tutora docent: Mercè Serrano Masip

Personal tècnic: SIC Campus Cappont

Alumnes col·laboradores:Bústia: aula.thomsonreuters@udl.cat

Tèlefon: 973 70 3241

CURS 2020/2021

PER INDICACIÓ D'EDITORIAL THOMSON REUTERS, L'AULA ROMANDRÀ TANCADA FINS NOVA ORDRE (10/09/2020)

L’Aula Thomson Reuters (antiga Aula Aranzadi)  es crea l’any 1998 resultat d’un conveni entre l’Editorial Aranzadi i la Universitat de Lleida.

Es troba ubicada a l’aula 0.37 de l’edifici de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Té capacitat per a 40 persones i compta amb ordinadors, canó projector i pantalla.

L’Aula Thomson Reuters (nova denominació a partir de juny de 2016)  ofereix a l’estudiantat i al personal docent i investigador universitari la possibilitat de consultar:

 

-Bases de dades de l’Editorial Aranzadi on-line mitjançant la plataforma westlaw.es que comprenen tota la legislació autonòmica, estatal i europea, així com la jurisprudència dels tribunals i jutjats que formen part de la jurisdicció ordinària, tribunals militars, Tribunal Constitucional, tribunals de justícia de la Unió Europea i Tribunal Europeu de Drets Humans.

-Articles doctrinals a través de westlaw publicats a les revistes electròniques Actualidad Jurídica Aranzadi, Revista Aranzadi Doctrinal, Aranzadi Civil, Aranzadi Social i Quincena Fiscal Aranzadi.

-Revistes jurídiques de diferents matèries: Revista de Derecho de Sociedades, Derecho Patrimonial, Derecho del Deporte y Entretenimiento, Derecho Procesal y Penal y Derecho Internacional.

-Fons bibliogràfics, col•leccions legislatives i jurisprudencials publicats per l’Editorial Aranzadi.
 
L’Editorial Aranzadi i la Universitat de Lleida van acordar dotar a l’Aula de dos becaris formats pel personal de l’Editorial que són els encarregats d’assessorar als usuaris sobre el tractament de les bases de dades i el fons bibliogràfics. A més, realitzen les tasques relatives a l’ordenació i catalogació del fons documental.

Característiques tècniques de l'aulaNormes d’ús de l’Aula Thomson Reuters

Es pot consultar tot el material indicat durant l’horari d’obertura de l’Aula. Els llibres es poden treure de l’Aula, prèvia sol•licitud al becari o becària, per a fotocopiar en un temps de 20 minuts i havent l’usuari de deixar el DNI en dipòsit. Amb caràcter excepcional, el personal docent i investigador podrà tenir llibres en préstec durant un període de 15 dies després d’emplenar la corresponent fitxa.