Informació per entitats

Les Pràctiques Acadèmiques Externes resulten una destacada oportunitat per establir relacions entre el món empresarial i la Universitat. La incorporació d'estudiants en pràctiques, la relació amb els Centres i el seu professorat, esdevenen una bona ocasió per recollir innovacions, intercanviar coneixements i compartir les experiències d’ambdues parts.

Accés a la pàgina de Pràctiques Acadèmiques Externes on trobareu tota la informació respecte als procediments, normatives i com vincular-se com a entitat col·laboradora.