RESOLUCIONS DE LA SECRETARIA

 

 
 

RESOLUCIÓ del degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, a proposta de la Comissió d'estudis del Màster Universitari en Màrqueting de Mitjans Socials

RESOLUCIÓ del degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, a la Renúncia a presentar-se a la convocatòria d'avançament per finalització d'estudis

RESOLUCIÓ del degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, a proposta de la Comissió d'estudis del Màster Universitari en Gestió Administrativa - 3r termini

RESOLUCIÓ del degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, a proposta de la Comissió d'estudis del Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal - 3r termini

RESOLUCIÓ DEL DEGÀ  EN RELACIÓ AMB LES SOL·LICITUDS DE MODALITAT DE MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL DE L’ALUMNAT ACCEPTAT ALS DIFERENTS MÀSTERS DEL CENTRE – 2n TERMINI CURS 2023/2024

MODIFICACIO DE LA RESOLUCIÓ DEL DEGÀ  EN RELACIÓ AMB LES SOL·LICITUDS D’AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA PER ACABAMENT D’ESTUDIS  ALS DIFERENTS GRAUS DEL CENTRE – CURS 2023/2024

RESOLUCIÓ DEL DEGÀ DE LA FACULTAT DE DRET, ECONOMIA I TURISME EN RELACIÓ AMB LES SOL·LICITUDS D’AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA PER ACABAMENT D’ESTUDIS ALS DIFERENTS GRAUS DEL CENTRE – CURS 2023/2024

RESOLUCIÓ DEL DEGÀ DE LA FACULTAT DE DRET, ECONOMIA I TURISME EN RELACIÓ AMB LES SOL·LICITUDS D’AMPLIACIÓ DE CRÈDITS PER FINALITZACIÓ D’ESTUDIS ALS DIFERENTS GRAUS DEL CENTRE - CURS 2023/2024

RESOLUCIÓ DEL DEGÀ DE LA FACULTAT DE DRET, ECONOMIA I TURISME EN RELACIÓ AMB LES SOL·LICITUDS DE MODALITAT DE MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL DE L’ALUMNAT ACCEPTAT ALS DIFERENTS GRAUS DEL CENTRE – 1R TERMINI CURS 2023/2024

RESOLUCIÓ DEL DEGÀ DE LA FACULTAT DE DRET, ECONOMIA I TURISME EN RELACIÓ AMB LES SOL·LICITUDS DE MODALITAT DE MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL DE L’ALUMNAT ACCEPTAT ALS DIFERENTS MÀSTERS DEL CENTRE – 1R TERMINI CURS 2023/2024

RESOLUCIÓ del degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, a proposta de la Comissió d’estudis del Màster Universitari en Advocacia i Procura

RESOLUCIÓ del degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, a proposta de la Comissió d’estudis del Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

RESOLUCIÓ del degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, a proposta de la Comissió d’estudis del Màster Universitari en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat

RESOLUCIÓ del degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, a proposta de la Comissió d’estudis del Màster Universitari en Gestió Administrativa

RESOLUCIÓ del degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, a proposta de la Comissió d’estudis del Màster Universitari en Màrqueting de Mitjans Socials

RESOLUCIÓ del degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, a proposta de la Comissió d’estudis del Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal