Aula de Borsa

La Facultat de Dret, Economia i Turisme disposa d'una aula, espai 1.29, anomenada Aula de Borsa o de Mercats Financers. És una aula dotada de 15 ordinadors destinada a la formació en l'àmbit de les finances. En ella es realitzen seminaris sobre mercats financers i de capitals.

També és la seu dels Concursos de Simulació Borsària i  el lloc on és reuneixen periodicament el membres del "Club d'Inversió Joves Estudiants de LLeida".  Web de CIJELL

.