Coordinador/a

 

 

 

 

 

Professora responsable de la mobilitat: Berta Ferrer Rosell
fdet.international@udl.cat
Despatx 2.43 - Tel. 973 70 3246