Coordinador/a

Eimys OrtizProfessora responsable de la mobilitat:  Dra. Eimys Ortiz fdet.international@udl.cat
Despatx 2.43 - Tel. 973 703246

Horari  d'atenció a l'alumnat, amb cita prèvia:
Dimarts: de 15h a 17h
Divendres: de 9h a 12h