Òrgans de Govern

 

Degà


 

Eduard Cristóbal FransiEduard Cristóbal Fransi
fdet.deganat@udl.cat
973 70 3245

 

Vicedeganes amb funcions de cap d'estudis


 

Yolanda Montegut SallaYolanda Montegut Salla
fdet.capestudisempresa@udl.cat
973 70 3327

Paloma de Barrón ArnichesPaloma de Barrón Arniches
fdet.capestudisdret@udl.cat
973 70 3287

 

 

 

Vicedegana de Qualitat


 

Maria José Puyalto FrancoMaria José Puyalto Franco
fdet.vicequalitat@udl.cat
973 70 3226

 

 

 

 

Vicedegana de Relacions Institucionals i Ocupabilitat


 

Eva Martín FuentesEva Martín Fuentes
fdet.viceinstitucionals@udl.cat
973 70 3216

 

 

 

Secretari acadèmic


 

Jordi Moreno Gené Jordi Moreno Gené
fdet.sacademica@udl.cat
973 70 3227

 


 

Secretària del Deganat:

Sandra Garcia Casamian
Despatx: 2.37
fdet.deganat@udl.cat
Telf: +34 973 70 3245

Horari d'atenció al públic:

 - Matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
 - Tarda: els dimarts de 15.30 a 18 hores.

No es farà atenció al públic per la tarda des de l'1 de juny fins al 15 de setembre, ni en els períodes no lectius de Setmana Santa i Nadal.

Gestora de la qualitat i suport a la direcció:

Stela Maris Miret Alberich
Despatx: 2.41
qualitat.fdet@udl.cat
973 70 3329

Responsable d'Atenció a la Inclusió del Centre (RAIC):  

Yolanda Montegut Salla
fdet.capestudisempresa@udl.cat
973 70 3327

 

 

Coordinadores/Coordinador

 

Daniel Fernández CañuetoGrau en Dret Daniel Fernández Cañueto
fdet.coordgdret@udl.cat
Grau en ADE Anna Vendrell Vilanova
fdet.coordgade@udl.cat
Rosa M. FlorensaGrau en ADE (Campus Igualada) Rosa M. Florensa
fdet.coordgadeigualada@udl.cat
Grau en Turisme Natalia Daries Ramón
fdet.coordgturisme@udl.cat
Pol Cuadros AguileraDoble Grau en Dret i ADE Pol Cuadros Aguilera
fdet.coordgdretade@udl.cat
Pol Cuadros AguileraDoble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE Sílvia Miquel
eps.coordgeiade@udl.cat
Doble Grau en Turisme i ADE Berta Ferrer Rosell
fdet.coordgadeturisme@udl.cat

 

Coordinadors/es

Màster en Sistema de Justícia Penal Marc Salat Paisal
fdet.coordmsjp@udl.cat
Alba Cardil ForradellasMàster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió Alba Cardil Forradellas
fdet.coordmucaud@udl.cat
Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat Ana Romero Burillo
fdet.coordmeggpi@udl.cat
Estela Mariné RoigMàster en Màrqueting de Mitjans Socials
Estela Mariné Roig
fdet.coordmms@udl.cat
Mercè	Castillo SolsonaMàster en Advocacia Mercè Castillo Solsona
fdet.coordmad@udl.cat
Màster en Gestió Administrativa Teresa Ribelles Sans
fdet.coordmga@udl.cat

 

  

 

La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de representació i govern de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Segons l'article 4 del Reglament del centre, aquest òrgan està format per un màxim de 120 membres.

- Membres de la Junta de Facultat - Constitució de la Junta de Facultat el 20 de desembre de 2018.

- Membres del Consell de l'Estudiantat - escollits en les Eleccions de l'Estudiantat del 16 i 17 de febrer de 2021.

- Membres del PDI i del PAS - escollits en les Eleccions de renovació de Juntes de Facultat i Consells de Departament el 20 de novembre de 2018.

 

Personal docent i investigador a temps complet Resta de personal acadèmic
   
Allepuz Capdevila, Rafael Cardil Forradellas, Alba
Alonso Martínez, Jose M. Cuadros Aguilera, Pol
Areces Piñol, Ma. Teresa Ferrer Rosell, Berta
Barrón Arniches, Paloma Begoña Garcia Companys, Ana Maria
Blanc Altemir, Antoni  Grañó Calvete, Marta
Cabasés Piqué, Ma. Àngels Mariné Roig, Estela
Camps Mirabet, Núria Mesalles Ruestes, Neus
Capdevila Marqués, Carles Moreno Gené, Jordi
Castillo Solsona, Ma. Mercè Ortiz Hernández, Eimys
Cierco Seira, César Plana Farran, Manuel
Codina Mejon, Jaume L. Riu Vila, Josep Maria
Cortada Cortijo, Neus Roca Torruella, Xavier
Cos Sánchez, Pilar Salamero Teixidó, Laura
Cristóbal Fransi, Eduard Salat Paisal, Marc
Daries Ramon, Natalia  
Domingo Daza, Josep F.  Personal d'administració i serveis
Enciso Rodríguez, Joan Pere   
Escardibul Ferra, Blanca  Bové Barberà, Joana
Ezquerra Huerva, Antonio Castro Estévez, Deolinda
Farré Perdiguer, Mariona  Cubeles Florensa,  Mar
Florensa Tomas, Carles Enric  Mendoza Chacón, Carme
Fontanellas Morell, Josep M  Miret Alberich, Stella Maris
Galinsoga Jorda, Alberto  Minguella Mesa, Blanca
Gallizo Larraz, José L.. Solsona Perejuan, Melània
Garcia Albero, Ramón  
Gómez Adillón, Ma. Jesús  
Martín Fuentes, Eva  Estudiantat
Martinell Gispert-Sauch, Josep M.  Aporcaritei Anamaria
Miquel Fernández, Sílvia  Arbós López, Marcel
Mir Artigues, Pere  Aventin Casanova, Ester
Montegut Salla, Yolanda   Borza, Andreea
Moreno Gené, Josep  Brufau, Paula
Padial Albás, Adoración  Calavia Vidaller, Miquel
Pla Aragonès, Lluis Miquel  Calbetó Marzo, Artur
Puyalto Franco, Ma. José  Casanovas Balañà, Oriol
Ribalta Haro, Jaime  Coello Morales, Joelly Sarahi
Romero Burillo, Ana Ma.  Cosialls Perpinyà, Pau Oriol
Sabi Marcano, Fco. Javier  Falcó Serrano, Àngel
Sala Rios, Ma. Mercedes  Garcia Aybar, Lydia
Sánchez Pulido, Laura   Gonçalves de Sousa, Melanie 
Serrano Masip, Merche  Heredia Taboada, Gabriel
Solanes Giralt, Montserrat  Ibarz Ribalta, Blanca
Tamarit Sumalla, Josep Maria   Isanta Crusellas, Jaime
Tena Tarruella, Anna  Moreno Gasset, Pilar
Toldrà Roca, M. Dolors  Murillo Arauz, Paola Andrea
Torres Solé, Teresa  Nave Perucha, Noemí
Vaquer Aloy, Antoni  Pastor Lapieza, Adrian
Vendrell Vilanova, Anna M.  Pérez Salazar, Alicia
Villacampa Estiarte, Carolina  Pinent Sans, Xavier
   Plamenov Petrov, Antonio
   Rey Mañas, Laura
   Rivera Martín, Daniel 
   Seuma Perat, Joan
   Sierra Planell, Xavier
   Vila Alfonso, Joan Ramon
   Vilà Dolcet, Xavier
   Vilanova López, Julia
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Data actualització 17/03/2021

 

 

Comissions delegades de la Junta de Facultat:

Comissions d'Estudis: