Comissió d'Estudis

Vicedeganes

Montegut Salla, Yolanda

Vicedegana amb funcions de cap d’estudis

Salamero Teixidó, Laura

Vicedegana amb funcions de cap d’estudis

Coordinadors titulacions

Codina Mejón, Jaume

Coordinador del Grau de Turisme

Cuadros Aguilera, Pol

Coordinador de la Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en ADE

Escardibul Ferra, Blanca

Coordinadora de la Doble Titulació: Grau en ADE i Grau en Turisme

Florensa Guiu, Rosa M.

Coordinadora del Grau en Administració i Direcció d’Empreses  - Igualada

Miquel Fernández, Silvia

Coordinadora de la Doble Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en ADE 

Pavel, Eduard-Valentín

Coordinador del Grau en Dret

Vendrell Vilanova, Anna

Coordinadora del Grau en Administració i Direcció d’Empreses / Coordinadora d’Orientació i tutoria del centre

Cardil Forradellas, Alba

Coordinadora del Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Castillo Solsona, Mercè

Coordinadora del Màster en Advocacia i Procura

Mariné Roig, Estela

Coordinadora del Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Ribelles Sans, M. Teresa

Coordinadora del Màster en Gestió Administrativa

Romero Burillo, Ana

Coordinadora del Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Salat Paisal, Marc

Coordinador del Màster en Sistema de Justícia Penal

Caps de departament

Cierco Seira, César

Director del Departament de Dret

Daries Ramón, Natalia

Directora del Departament d’Economia i Empresa

Membres equip

Gómez Adillón, M. Jesús

Coordinadora de les pràctiques externes de la FDET

Ferrer Rosell, Berta

Vicedegana de Relacions Internacionals i Mobilitat

Representants estudiantat

Alcerreca Salazar, Antonio

Estudiant

Anguera Sans, Miquel

Estudiant

Arbonés Triquell, Pol

Estudiant

Balcells Bori, Josep

Estudiant

Das Neves, Ines

Estudiant

El Messari, Nadia

Estudiant

Farran Granollers, Alexandra

Estudiant

Fathi Bouzid, Yasmina

Estudiant

Fernández Díez, María

Estudiant

Fornaguera Orpinell, Oriol

Estudiant

García Torres, Alba

Estudiant

Ibarz Ribalta, Blanca

Estudiant

Martínez Parrilla, Alba

Estudiant

Mihoc, Alexandru Ionut

Estudiant

Miquel Drudis, Eva

Estudiant

Pinent Sans, Xavier

Estudiant

Seuma Perat, Joan

Estudiant

Vila Alfonso, Joan Ramon

Estudiant

Vilanova López, Júlia

Estudiant

PTGAS

Mendoza Chacón, Carme

Cap de Negociat Academicodocent

Miret Alberich, Stella Maris

Gestora de Qualitat, secretaria