Història de la FDET

La Facultat de Dret, Economia i Turisme, ubicada al Campus de Cappont, és un dels centres de més tradició de la Universitat de Lleida i amb un major nombre d’estudiantat, gairebé dos mil. La condició de Lleida com a ciutat universitària es remunta a finals del segle XIII, però esdeveniments històrics van portar interrupcions, i no fou fins a l’any 1968 que es van tornar a impartir els estudis de Dret en el marc de l’Estudi General de Lleida, configurat com a delegació de la Universitat de Barcelona (UB).Edifici Facultat

A l’any 1986 es va autoritzar la creació de la Facultat de Dret de l’Estudi General de Lleida, depenent de la Universitat de Barcelona. L’any següent es van incorporar els estudis de Ciències Empresarials i finalment el 12 de desembre de 1991, amb l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei 34/1991 de 30 de desembre, es va crear la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida.

Inicialment només s’impartien els estudis de la llicenciatura en Dret i de la diplomatura en Ciències Empresarials i paulatinament es van incorporar noves titulacions de segon cicle com van ser la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (1995) i la llicenciatura en Ciències del Treball (2004).

A partir del curs acadèmic 2009-2010 es comencen a impartir els ensenyaments de Grau en Dret i Grau en ADE, un any més tard la Facultat comença a impartir l'ensenyament de Grau en Turisme. Pel que fa als estudis de Postgrau,  la Facultat ofereix des del curs acadèmic 2009-2010 el Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal i a partir del curs 2010-2011 imparteix el Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió. Durant el curs acadèmic 2012-2013 l'oferta de postgrau s'amplia amb el Màster Oficial en Advocacia.  Des del curs acadèmic 2015/2016 també s'oferta el Màster Oficial en Gestió Administrativa,  el Màster Oficial en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat i el Màster en Màrqueting de Mitjans Socials.