Comissió de Qualitat

 

Cristóbal Fransi, Eduard

Degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

Puyalto Franco, M. José

Vicedegana de Qualitat

Montegut Salla, Yolanda

Vicedegana amb funcions de cap d'estudis

Salat Paisal, Marc

Vicedegà amb funcions de cap d’estudis

Gómez Adillón, M. Jesús

Vicedegana de Relacions Internacionals i Ocupabilitat

Tena Tarruella, Anna

Secretària Acadèmica

Salamero Teixidó, Laura

Coordinadora del Grau en Dret

Vendrell Vilanova, Anna

Coordinadora del Grau en Administració i Direcció d’Empreses 

Florensa Guiu, Rosa M.

Coordinadora del Grau en Administració i Direcció d’Empreses - Igualada

Codina Mejón, Jaume

Coordinador del Grau de Turisme

Cuadros Aguilera, Pol

Coordinador de la Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en ADE

Ferrer Rosell, Berta

Coordinadora de la Doble Titulació: Grau en ADE i Grau en Turisme 

Cardil Forradellas, Alba

Coordinadora del Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Castillo Solsona, Mercè

Coordinadora del Màster en Advocacia

Mariné Roig, Estela

Coordinadora del Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Ribelles Sans, M. Teresa

Coordinadora del Màster en Gestió Administrativa

Romero Burillo, Ana

Coordinadora del Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Salat Paisal, Marc

Coordinador del Màster en Sistema de Justícia Penal

Mendoza Chacon, Carme

Cap de Negociat Academicodocent

Seuma Perat, Joan

Estudiant de grau

Miret Alberich, Stella Maris

Gestora de Qualitat i suport al Deganat

   

Albareda Canadell, Jordi

Representant Col·legi d'Advocats (convidat)

Zaragoza Farré, M. Alba

Representant Col·legi d'Economistes (convidada)

Estopa Alvárez, Elena

Representant Col·legi de Gestors (convidada)

Cimadevilla Magrí, Cristian

Representant Col·legi d'Interventors (convidat)

Gras Ferro, Arnau

Egressat Grau Dret (convidat)

Torres Ferrer, Clàudia

Egressat Grau ADE (convidada)

Pal, Alexandra

Egressat Grau Turisme (convidada)