Comissió de Qualitat

 

Degà  

Cristóbal Fransi, Eduard

Degà-president

Membres de l’equip

 

Puyalto Franco, M. José

Vicedegana de Qualitat

Montegut Salla, Yolanda

Vicedegana amb funcions de cap d'estudis

Salamero Teixidó, Laura

Vicedegana amb funcions de cap d’estudis

Gómez Adillón, M. Jesús

Vicedegana de Relacions Institucionals i Ocupabilitat

Ferrer Rosell, Berta Vicedegana de Relacions Internacionals i Mobilitat

Tena Tarruella, Anna

Secretària Acadèmica

Coordinadors titulacions

 

Codina Mejón, Jaume

Coordinador del Grau de Turisme

Cuadros Aguilera, Pol

Coordinador de la Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en ADE

Escardibul Ferra, Blanca

Coordinadora de la Doble Titulació: Grau en ADE i Grau en Turisme

Florensa Guiu, Rosa M.

Coordinadora del Grau en Administració i Direcció d’Empreses  - Igualada

Pavel, Eduard-Valentín

Coordinador del Grau en Dret

Vendrell Vilanova, Anna

Coordinadora del Grau en Administració i Direcció d’Empreses  

Cardil Forradellas, Alba

Coordinadora del Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Castillo Solsona, Mercè

Coordinadora del Màster en Advocacia i Procura

Mariné Roig, Estela

Coordinador del Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Ribelles Sans, M. Teresa

Coordinadora del Màster en Gestió Administrativa

Romero Burillo, Ana

Coordinadora del Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Salat Paisal, Marc

Coordinador del Màster en Sistema de Justícia Penal

Caps de departament  
Cierco Seira, César

Director del Departament de Dret

Daries Ramón, Natalia

Directora del Departament d’Economia i Empresa

PTGAS  
Mendoza Chacon, Carme Cap de Negociat Academicodocent
Miret Alberich, Stella Maris Gestora de Qualitat, secretaria
Representants estudiantat  

Garcia Torres, Alba

Estudiant 
Ibarz Ribalta, Blanca Estudiant
Convidats  
Albareda Canadell, Jordi Representant Col·legi d’Advocats (convidat)
Zaragoza Farré, M. Alba Representant Col·legi d’Economistes (convidada)
Estopa Álvarez, Elena

Representant Col·legi de Gestors (convidada)

Cimadevilla Magrí, Cristian

Representant Col·legi d’Interventors (convidat)

Torres Ferrer, Clàudia

Egressat Grau ADE (convidada)

Gras Ferro, Arnau

Egressat Grau Dret (convidat)

Pal, Alexandra

Egressat Grau Turisme (convidada)