La Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida impulsa l’ocupabilitat del seu estudiantat a través de diferents accions.

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

Amb l’objectiu de permetre a l’estudiant: 1) Aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, 2) Afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals, i 3) Facilitar la seva incorporació al món laboral.


JORNADES D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

En un context socioeconòmic i laboral com l'actual, on la taxa d'atur dels joves és de les més elevades, la universitat, com a institució pública, ha de comprometre's a preparar/formar als estudiants per a què tinguin més garanties d'inserció laboral d'èxit. D'aquí la necessitat de buscar eines per facilitar aquesta incorporació a un món laboral cada cop més competitiu i complex.

En aquest sentit, la FDET disposa de diferents eines institucionals que pretenen facilitar i millorar la inserció laboral del seu estudiantat. Entre aquestes destaquem les Jornades de Sortides Professionals així com els tallers/jornades sobre “sortides professionals" i "d'oferta de Màsters". Aquesta activitat va destinada especialment als alumnes de darrer curs de les titulacions de la Facultat per tal que puguin conèixer les diferents alternatives professionals i acadèmiques un cop finalitzin els seus estudis de grau.

Cada any s’organitzen aquestes jornades de gran interès i valoració entre l’estudiantat assistent.


Curs 2023/24

Grau en Turisme i Doble Grau en ADETUR

Grau en Dret i Doble Grau Dret i ADE

Grau en ADE i Dobles Graus


Curs 2022/23
 

Grau en Turisme i Doble Grau en ADETUR

Grau en Dret i Doble Grau Dret i ADE

Grau en ADE i Dobles Graus


Curs 2021/22

Grau en Turisme i Doble Grau en ADETUR


Curs 2020/21

Grau en ADE i dobles graus http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dorientacio-professional-00008/

Grau en Dret i Doble Grau Dret-ADE http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dorientacio-professional-00010/

Grau en Turisme i Doble Grau en ADETUR http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dorientacio-professional-00009/


Curs 2019/20

Grau en ADE i dobles graus http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dorientacio-professional-00006/

Grau en Dret i Doble Grau Dret-ADE http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dorientacio-professional-00007/


Curs 2018/19

Grau en ADE i dobles graus http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dorientacio-professional-00001/

Grau en Dret i Doble Grau Dret-ADE http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dorientacio-professional-00003/

Grau en Turisme http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dorientacio-professional-00005/

Sortides professionals internacionals http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dorientacio-professional-00004/


Curs 2017/18

Grau en ADE, Grau en Dret i Doble Grau Dret-ADE http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dorientacio-professional