1r. Curs - "Assignatures sense docència"
1r QUADRIMESTRE 2n QUADRIMESTRE
  Tipus Codis Assignatures Crèdits   Tipus Codis Assignatures Crèdits  
  T 3501 Direcció Comercial I 6   T 3500 Comptabilitat General i Analítica I 6  
  T 3504 Econometria I 6   T 3502 Direcció Estratègica i Política d'Empresa I 6  
  B 3506 Gestió de la producció 6   B 3505 Política Econòmica I 6  
            T 3503 Direcció Financera I 6  
            B 3507 Matemàtica de les Operacions
Financeres I
6  


2n. Curs - "Assignatures sense docència"
1r QUADRIMESTRE 2n QUADRIMESTRE
  Tipus Codis Assignatures Crèdits   Tipus Codis Assignatures Crèdits  
  T 3514 Comptabilitat General i Analítica II 4.5   T 3517 Direcció Comercial II 4.5  
  T 3520 Direcció Estratègica i Política d'Empresa II 4.5   T 3518 Econometria II 4.5  
  B 3519 Política Econòmica II 6   T 3515 Direcció Financera II 4.5  
  B 3516 Matemàtica de les Operacions
Financeres II
6            


OPTATIVES - "Assignatures sense docència"
1r QUADRIMESTRE 2n QUADRIMESTRE
  Tipus Codis Assignatures Crèdits   Tipus Codis Assignatures Crèdits  
  O 3510 Publicitat i Promoció 6   O 3508 Administració dels Recursos Humans 6  
  O 3521 Control Pressupostari 6   O 3534 Investigació de mercats 6  
  O 3525 Anàlisi de Sèries Temporals 6   O 3523 Anàlisi del Mercat de Capitals i Gestió de Cartera 6  
  O 3526 Comerç Exterior 6   O/L 3560 Pràctiques en Empresa 6  
  O 3527 Economia Catalana 6   O 3559 Anàlisi Comptable Superior 6  
  O/L 3533 Economia del Medi Ambient 6   O 3528 Anàlisi de la Producció i del Canvi Tècnic 6  
  O 3513 Investigació Operativa 6   O 3531 Teoria de Cues 6