Tipus Codis Assignatures Crèdits
O 3508 Administració dels recursos humans 6
O 3559 Anàlisi comptable superior 6
O 3528 Anàlisi de la producció i el canvi tècnic 6
O 3525 Anàlisi de sèries temporals 6
O 3523 Anàlisi del mercat de capitals i gestió de cartera 6
O 3526 Comerç exterior 6
T 3500 Comptabilitat general i analítica I 6
T 3514 Comptabilitat general i analítica II 4,5
O 3512 Control de qualitat 6
O 3521 Control pressupostari 6
T 3501 Direcció comercial I 6
T 3517 Direcció comercial II 4,5
T 3502 Direcció estratègica i política d'empresa I 6
T 3520 Direcció estratègica i política d'empresa II 4,5
T 3503 Direcció financera I 6
T 3515 Direcció financera II 4,5
T 3504 Econometria I 6
T 3518 Econometria II 4,5
O 3527 Economia catalana 6
O+L 3533 Economia del medi ambient 6
O 3554 Fiscalitat empresarial comparada i convenis internacionals 6
B 3506 Gestió de la producció 6
O 3534 Investigació de mercats 6
O 3513 Investigació operativa 6
O 3529 Jocs d'Empresa 6
B 3507 Matemàtica de les operacions financeres I 6
B 3516 Matemàtica de les operacions financeres II 6
O 3553 Optimització mitjançant simulació 6
B 3505 Política econòmica I 6
B 3519 Política econòmica II 6
O+L 3560 Pràctiques d'empresa 6
O 3510 Publicitat i promoció 6
O 3531 Teoria de Cues 6