Bases

L’organització de la fase local UdL correspon a la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida.

La prova de la fase local UdL es realitzarà de manera conjunta amb la resta d'Universitats catalanes participants: UdG, URV, UPF, la UAB i la UB i en la present edició tindrà lloc el proper 30 de març de 2023.

Podran participar a la fase local UdL tots els alumnes matriculats el curs 2022-2023 a l’assignatura d’Economia de l’Empresa de 2n. de Batxillerat de tots els centres públics i privats de l’àmbit dels Serveis territorials del Departament d'Ensenyament a Lleida.

El temari de les proves de la fase local UdL és l’establert en el programa oficial de l’assignatura d’Economia de l’Empresa de 2n. de Batxillerat. L'examen s'estructura en 3 parts: preguntes curtes de caràcter teòric, tipus test, resolució de problemes numèrics i comentari d'un text referent a l'àmbit de l'economia i l'empresa.

Per a la realització de la prova es disposa de 1:30 hores

Mitjançant la inscripció a l'Olimpíada l'alumnat consenteix que es pugui publicar la seva imatge qualsevol material visual amb motiu de la celebració i el lliurament de premis de la prova en l'àmbit de la UdL.