Doble International Degree in Business Administration and Management

L'objectiu d'aquesta doble titulació és l'obtenció dels dos títols per part d'aquells estudiants que la realitzin.

L'estudiantat ha de completar un curs acadèmic o un mínim de 60 crèdits en la Universitat de destí de manera que al finalitzar els estudis obtindrà el títol del Grau en ADE per la Universitat de Lleida i per la Universitat de Novia.

Davant la importància de la internacionalització dels estudis, l'obtenció de les dues titulacions proporcionarà als alumnes una formació més profunda i obra noves possibilitats per al mercat laboral.