Institucions participants

Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida

Jaume II, 73  25001 - Lleida, Catalunya

Tel: (+34) 973 70 3352    

deganat@fde.udl.cat


noviauas

Novia University of applied Sciences (Novia UAS)

Wolffskavägen, 33

65200 - Vaasa, Finland

Tel. (+358) 63285000