Tipus Codis Assignatures Crèdits
P 3508 Administració dels recursos humans 6
P 3559 Anàlisi comptable superior 6
P 3528 Anàlisi de la producció i el canvi tècnic 6
P 3525 Anàlisi de sèries temporals 6
P 3526 Anàlisi del mercat de capitaols i gestió de cartera 6
P 3526 Comerç exterior 6
T 3500 Comptabilitat general i analítica I 6
T 3514 Comptabilitat general i analítica II 4,5
P 3512 Control de qualitat 6
P 3521 Control pressupostari 6
T 3501 Direcció comercial I 6
T 3517 Direcció comercial II 4,5
B 3502 Direcció estratègica i política d'empresa I 6
T 3520 Direcció estratègica i política d'empresa II 4,5
T 3503 Direcció financera I 6
T 3515 Direcció financera II 4,5
T 3504 Econometria I 6
T 3518 Econometria II 4,5
P 3527 Economia catalana 6
P 3533 Economia del medi ambient 6
P 3554 Fiscalitat empresarial comparada i convenis internacionals 6
B 3506 Gestió de la producció 6
P 3534 Investigació de mercats 6
P 3513 Investigació operativa 6
P 3529 Jocs d'Empresa 6
B 3507 Matemàtica de les operacions financeres I 6
B 3516 Matemàtica de les operacions financeres II 6
P 3553 Optimització mitjançant simulació 6
B 3505 Política econòmica I 6
B 3519 Política econòmica II 6
P 3560 Pràctiques d'empresa 6
P 3510 Publicitat i promoció 6
P 3531 Teoria de Cues 6