Sala de jutjats

La Facultat de Dret, Economia i Turisme disposa d'una aula configurada com una sala de jutjats (espai 2.32 FDET).
Aquesta sala està dotada d'una estrada, un ordinador, un canó, una pantalla, una televisió amb dvd,  i en ella hi ha una part destinada a l'assitència de públic.
En aquesta aula es realitzen simulacions de judicis civils, penals, laborals i contenciosos administratius. També pot ser utilitzada per a la defensa de treballs de fi de grau i de fi de màster.
A més a més,  la sala disposa de càmeres per tal de poder enregistrar les sessions.