Aules d'informàtica

L'edifici de la Facultat  disposa de tres aules equipades amb ordinadors per a impartir docència als estudiants. També es pot utilitzar una aula a l'edifici Polivalent.

Totes les aules d'informàtica estan dotades d’instal·lació fixa de canó digital per a connexió a l'ordinador i pantalla de projecció. Aquestes aules compten en determinades hores al llarg del dia, amb personal de suport a l'alumnat (becaris).


Característiques tècniques de les aules d'informàtica:


Aula de Docènica Edifici Polivalent-1.01 [pdf]
Aula d'Usuaris FDET- 0.38 [pdf]

Normativa:

Normativa d'ús de l'aula. Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions (Format pdf)


Normativa d'ús de l'aula. Facultat de Dret, Economia i Turisme (Format pdf)


Bústia Info-Aula