El degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, nou membre de la junta de la “Conferencia Española de Decanas y Decanos de Economía y Empresa”

Descarregar Pdf

La CONFEDE, entitat que agrupa més de 70 centres oficials autoritzats que imparteixen estudis de grau en l'àmbit de l'economia i l'empresa a Espanya i la qual reuneix uns 200.00 alumnes i 12.000 professors i professores va celebrar una reunió els dies 23 i 24 de maig a Màlaga on, a més a més d'abordar temes d'interès per als seus membres, es va procedir a la renovació de la seva directiva, en la qual el senyor Raúl Ruiz de la Universitat d’Alacant va rellevar com a president el senyor Eugenio Luque de la Universitat de Màlaga i el degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, va passar a formar-ne part com a vocal de les universitats públiques.

També s’ha de destacar que en aquesta reunió va tenir lloc la primera sessió plenària del “Consejo Iberoamericano de Decanos i Decanas de Ciencias Economicas y Empresariales de Universidades (CONIDECE)”, associació de recent creació i dins de la qual la FDET té un paper rellevant ja que el degà, Eduard Cristóbal, també forma part del seu comitè executiu.

La CONIDECE, és un organisme que té com objectiu general col·laborar en les àrees de docència, investigació i extensió pròpies de les Universitats que formen part de l’Amèrica Llatina, el Carib i Espanya.