Manifestacions contemporànies de la violència de gènere: matrimonis forçats

Información del evento
Lugar:
Sala de juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Dirección:

Carrer de Jaume II, 73 

25001 Lleida

Web:
Programa
Inicio:
 | 
Finalización:
 | 
Inscripció:

Gratuïta, per correu electrònic (lauraserramia@dpub.udl.cat) abans del di- marts 6 de març de 2018.

Certificat:

S’emetrà certificat d’assistència sota petició.

Informació sobre la presentació de pòsters:

Els autors que desitgin presentar un pòster relacionat amb la temàtica de la jornada hauran d’enviar un abstract del mateix a lauraser- ramia@dpub.udl.cat per tal que es valori la seva acceptació. La dimensió dels pòsters serà de 85x120cm.

Matrimonis Forçats

Agenda