Reconeixement als millors Treballs Final de Grau (TFG)

Premi al millor TFG de l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció).

Seran candidats al premi aquells estudiants d’universitats i escoles de negoci catalanes que hagin realitzat un TFG i que per la seva rellevància, originalitat o aportacions mereixen ser reconeguts especialment.

Enviament: ana.quesada@accid.org

Data límit: abans del 10 de juny de 2020.

Els autors dels treballs premiats i també els que quedin en segona i tercera posició seran inscrits gratuïtament com associats de l'ACCID. Es publicarà un resum dels treballs a la newsletter de l'ACCID i l'ACCID publicarà en format electrònic els treballs premiats.


Col·legi d'Economistes de Lleida

Aquest premi vol reconeixer l'excel·lència al millor Treball Final de Grau (TFG) de la titulació d'Administració i direcció d'Empreses (ADE) de la Universitat de Lleida (UdL).

Participen els estudiants del grau en ADE de la UdL que hagin presentat el TFG durant el curs acadèmic i hagin obtingut una cualificació de matrícula d'honor en l'avaluació del TFG.

Premi: - Dotació econòmica: 1000 euros i permet gaudir durant un període màxim de dos anys de la formació que oferix el CEC. També inclou la col·legiació gratuïta del guardonat/da durant un any i bonificacions posteriors.

Fundació Roca i Galès

- Estudiants que hagin presentat un TFG obtenint una qualificació superior o igual a 7,5 sobre 10.

- La temàtica del TFG ha de fer referència a una temàtica vinculada al cooperativisme.

- Cal enviar la documentació a l’adreça fundacio@rocagales.cat abans del 13 de novembre de 2019.

Premi:

– Una dotació econòmica de 500 euros. Aquest import estarà subjecte a les retencions fiscals que correspongui.

– Una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana.

– Un exemplar de les dues últimes biografies de cooperativistes editades per la Fundació.

Bases

Sol·licitud

Premis Economia Social (ARACOOP)

Aracoop és un programa marc de cooperació público-privada, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives i La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa.

Es poden presentar estudiants que hagin realitzat un TFG sobre l'economia social, les cooperatives o el tercer sector, amb una qualificació mínima de 7 sobre 10. Cal omplir formulari disponible a ARACOOP

  • Premi especial TFG: 1.250€ + serveis i productes del mercat Social valorats en 300€.
  • Primer premi TFG: 1.050€ + serveis i productes del mercat Social valorats en 300€.
  • Segon premi TFG: 850€ + serveis i productes del mercat Social valorats en 300€.

Díptic

Associació dret a morir dignament Catalunya

DMD-CAT és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1984 que defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment quan pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable.

Estudiants de la UdL que hagin superat un TFG sobre el tema assenyalat. Es poden presentar candidatures fins el 15 de setembre segons com es descriu en el formulari de sol·lciitud.

Bases 2017-18

Bases 2018-19

Premi: 500 €, un diploma acreditatiu i la gratu- ïtat de la quota de soci/sòcia de l’associació Dret a Morir Dignament durant dos anys, com també un exemplar d’“Una mirada a la Història de l’As- sociació DMD

Díptic

Premi al millor TFG en memòria de Josep M. Guarro Callizo, sobre Dret a Processal i la Procura

Estudiants de la UdL que hagin superat un TFG sobre el tema assenyalat. Es poden presentar candidatures fins el 24 de setembre de l’any en curs. 

Premi: Dotació econòmica: 800 euros.

Sol·licitud

http://www.udl.es/ca/serveis/oficina/Noticies/Premiaran-el-millor-treball-de-final-de-grau-en-Dret-processal/

Fundació Jaume Rubió i Rubió

La Fundació Jaume Rubió i Rubió (FJRR), és el programa d’ocupació de Càritas Diocesana de Lleida i vol promoure l’estudi i la sensibilització vers les realitats del món del treball que produeixen situacions de vulnerabilitat en les persones treballadores per tal d’analitzar les seves causes i conseqüències, fer denúncia de les situacions d’injustícia i animar la generació de propostes per aconseguir unes realitats de treball més dignes, que facilitin la realització professional i l’harmonia entre la vida personal i laboral de les persones treballadores.

La FJRR, que vol promoure el treball en xarxa de diferents entitats cíviques, és membre de la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Sociocaritativa de la diòcesi de Lleida, i alhora de la Comissió 3.4., en conveni amb la Universitat de Lleida. Per tal d’aconseguir millor els objectius fonamentals de la FJRR i per reforçar l’acció en xarxa d’entitats cíviques de la província de Lleida, vol crear el Premi Jaume Rubió i Rubió, per l’estudi de propostes de la dignificació del treball en les terres de Lleida.

 Es poden presentar candidatures del 20 al 30 de juliol de l’any en curs.

Sol·licitud

Díptic

Premi: La dotació del premi és de 1.500 euros que pot ser atorgada a un únic premi o repartida entre més d’un si així ho considera el jurat de forma justificada. El premi pot quedar desert.

Centre d'estudis interdisciplinaris de gèneri (CEIG)

El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) engloba un ampli col·lectiu de professorat que de manera individual o en grup treballa sobre temes de gènere. Des del principi, el Centre s’ha proposat ser interdisciplinari i interfacultatiu per tal que hi pugui col·laborar professorat dels diferents centres, personal de serveis i personal de les empreses vinculades a la Universitat.

Els objectius del Centre són promoure la investigació, la sensibilització, la formació, la responsabilitat social, la difusió i la publicació de treballs sobre estudis de gènere tant en l’àmbit territorial com en el nacional i l’internacional.

El CEIG dirigeix i gestiona la Càtedra UNESCO “Dones, desenvolupament i cultures” des la seva creació el gener de 2004. Aquesta Càtedra està compartida amb la Universitat de Barcelona.

Estudiants que hagin presentat un TFG relacionat amb els estudis de gènere i que tinguin una nota mínima d’excel.lent (9).

Termini d’entrega el 25 de setembre.

Bases

Premi: 1.000 euros

AECOC (Associació Empresarial)

Els Premios Académicos de AECOC distingueixen els treballs acadèmics de fi de grau (TFG) i de fi de màster (TFM) que millor desenvolupin aspectes relacionats amb la competitivitat empresarial en qualsevols d’aquests àmbits: Màrqueting i comercialització, Supply Chain, Tecnologia aplicada o PepsiCo- Sostenibilitat i que permi a les empreses ser més competitives en valors i pràctiques que AECOC impulsa en el nostre país.

El premi està dotat amb una quantia econòmica per als docents i els estudiants, i estableixen oportunitats profesionals per als universitaris.

En la convocatoria 2019, els premios otorgen 20.000 euros repartits en 4 categorías.

CIDRE-UAM

El Centre d'Investigació de Dret Registral de la Universitat Autònoma de Madrid (Cidre-UAM) ha convocat el I Premi Cidre-UAM al millor TFG en matèria de Dret registral defensat durant el curs 2017-2018 en qualsevol universitat espanyola i van obtenir una qualificació mínima de notable.

Termini de presentació fins el dia 14/12/2018 a les 20h.

Les bases de la convocatòria poden consultar-se en el següent enllaç.

Premi:

1r premi amb dotació de 600 euros i publicació del treball al Boletín del Colegio de Registradores de España. Accèssit amb dotació de 300 euros i publicació del treball al Boletín del Colegio de Registradores de España.

No convocat aquest any 2019.

Premi al millor TFG del Grau en Dret (Enrique Ruano Casanova)

Convocatòria de l'onzè premi "Enrique Ruano Casanova" pro Dret humans. El tema dels treballs és de lliure elecció tot i que el jurat estimarà la defensa dels Drets humans.

El termini d'admissió de treballs finalitza a les 14 hores del dia 6 de maig de 2019.

Bases

Premi: 2.500 euros.

VII Premis a la millor pràctica en mobilitat sostenible

La Fundació Renault per a la Inclusió i la Mobilitat Sostenible i el Club d'Excel·lència en Sostenibilitat en col·laboració amb la Fundació Biodiversitat convoquen els "VII Premis a la Millor Pràctica en Mobilitat Sostenible" amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica el qual reconeixerà les iniciatives més destacades en mobilitat sostenible.

Categoria: Treballs de final de carrera o màster en carreres STEM i Economia/ADE per a dones universitàries.

Termini de presentació: Des del 14 de març fins al 24 d’abril de 2019

Les bases de la convocatòria poden consultar-se en el següent enllaç.

Premi:Els treballs premiats rebran un xec de 3.000€ per a l’estudiant guanyadora juntament amb l’opció de plantejar la seva candidatura a una beca d’estudis a França, finançada per la Foundation Renault per un programa master.

Premi recerca fiscal i estudis tributaris

Aquest premi té com a destinataris els estudiants de grau, postgrau o màster en una universitat, escola de negocis o col·legi professional, que hagin presentat un treball final de dret financer i tributari o hisenda pública, durant els cursos acadèmics 2017-2018 i 2018-2019. El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els documents i annexos corresponents que l’acompanyen, finalitza el 31 de juliol.


Més informació i presentació de candidatures

Jornada dels economistes

Premi Jornada dels Economistes al millor Treball de Final de Grau (TFG) que la Junta de Govern ha acordat per al present curs acadèmic 2018-2019.

Les sol·licituds i la documentació adjunta que estableixen les Bases s’hauran d’enviar a l’adreça de correu-e premijornada@coleconomistes.cat, abans del 30 de setembre de 2019. El  treball guardonat amb el millor TFG rebrà una beca de fins a 3.000 euros per tal de que pugui matricular-se en un màster universitari.

Associació Espanyola d'Economia (AEE)

Cada curs la FDET seleccionarà un TFG presentat durant el curs acadèmic, en base a la qualificació obtinguda, per participar en aquest premi.

Un cop es selecciona el TFG la FDET contactarà amb l’autor per a que doni el seu consentiment a participar en aquest premi.

Bases del concurs

Càtedra Fundació Ramón Areces

Les presents bases tenen per objecte regular la concessió d'un premi, en el marc de la Càtedra Fundació Ramón Areces de Distribució Comercial de la Universitat d'Oviedo, a Treballs Fi de Grau (TFG) dels Graus Oficials impartits en qualsevol de les universitats espanyoles que hagin estat presentats durant el curs acadèmic 2018-2019 (fins al 31 de juliol de 2019). L'àrea temàtica amb la qual han d'estar relacionats els TFG que optin al premi és la de distribució comercial quant al retail, comerç minorista.

Bases

Convocatòria dels Premis “Universitat, Coneixement i Agenda 2030”

Més de 7 premis pels estudiants que presentin el TFG abans de 20 de setembre, podran gaudir de 3.000 euros per cursar un màster oficial de la UdL.

Bases del premi

Convocatòria dels Premis “Universitat, Coneixement i Agenda 2030”

L'objectiu d'aquests guardons és distingir els millors Treballs de Fi de Grau (TFG) o Treballs de Fi de Màster (TFM) realitzats sobre qualsevol àrea de coneixement i, necessàriament, sota una o diverses de les temàtiques cobertes pels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.

Descargar bases de la convocatòria

Col·legi Oficial d'Agents Comercials

Aquest premi vol reconèixer l’excel·lència al millor Treball Final de Grau (TFG) en l’àmbit del màrqueting de les titulacions de Grau / Dobles Graus de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida.

Participen en el certamen els estudiants dels Graus / Dobles Graus de la FDET que hagin presentat el TFG en l’àmbit del màrqueting durant el curs acadèmic i hagin obtingut una qualificació d’excel·lent.

Premi: El premi està valorat en un import de 300 euros i permet gaudir, durant un període de 3 anys, de la formació que ofereix el COAC. També inclou la col·legiació gratuïta del guardonat/da durant 1 any.

   Darrera modificació: