Comissió local

Olimpíada d’Economia – Fase Local UdL

EDICIÓ 2018

Comissió Organitzadora Local

Membres:

 - M. José Puyalto Franco, degana de la FDET

 - Yolanda Montegut Salla, vicedegana-cap d'estudis de l'ensenyament en ADE de la FDET

 - Teresa Torres Solé, secretària acadèmica de la FDET

 - Anna Vendrell Vilanova, coordinadora del Grau en Administració i Direcció d'Empreses

 - Anna Maria Chimenos Solsona, professora d’economia de l’Institut Seròs - Seròs

 - Josep Maria Farré Cortada, professor d'economia de l'Institut Lo Pla d'Urgell - Bellpuig

 - Maria Rivera Salazar, professora d'economia del Col·legi Mirasan - Lleida

 - Antoni Vila Figueroa, professor d'economia de l'Institut Guindàvols - Lleida