Administració de la Doble Titulació

Les persones responsables de la Doble Titulació són:

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Manel Plana Farran
mplana@aegern.udl.cat
Despatx 2.43 - Tel. 973 703246


NOVIA UAS

Anna-Lena Berglund
anna-lena.berglund@novia.fi