Pla de contingència per al curs 2020/21

La FDET redueix al mínim la presencialitat de l'estudiantat

La Facultat de Dret, Economia i Turisme informa que a partir del dimarts 27 tota la docència passa a format virtual, excepte les activitats avaluatives que es realitzaran de forma presencial i les pràctiques externes que es realitzaran en el format que decideixi l’empresa, extremant les mesures de protecció.

Aquestes mesures seran temporals i es mantindran fins a un nou comunicat del Consell de Direcció de la UdL, atenent a l'evolució de la situació sanitària.

Volem reiterar que en cap cas les mesures acordades responen a la falta de seguretat sanitària de la universitat ni en particular de les nostres aules, sinó a la voluntat de tallar les cadenes de transmissió i les probabilitats de contagis associades a la mobilitat i la interacció, i contribuir a ajudar a les autoritats sanitàries i la societat en general.

Protocol d’actuació Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida (PDI, PAS i ESTUDIANTAT) Octubre 2020.

 

Horari d'atenció al públic amb motiu de l'alerta sanitària pel COVID-19

La Secretaria acadèmica de FDET us atendrà presencialment, amb cita prèvia

Seguint el Pla d'incorporació progressiva de la UdL, l’atenció prioritària continuarà sent no presencial, si heu de fer algun tràmit que requereixi presencialitat, es podrà fer demanant cita prèvia per correu electrònic.

Tal com es recomana, i en la mesura que es pugui, evitarem el contacte directe per minimitzar els riscos sobre la salut, però, si és necessari us atendrem presencialment de la manera més segura possible.

Podeu demanar cita prèvia per atenció presencial per mitjà del correu electrònic fdet.secretariacentre@udl.cat.

Us recordem que podeu seguir realitzant les vostres gestions amb la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Dret Economia i Turisme de forma no presencial mitjançant el correu electrònic i el telèfon, en horari d’atenció al públic de 10 a 14