Personal administrativo

Jefe del Negociado Académico:

Sr. Joaquim Erta

Teléfono: 973 70 3357

fdet.secretariacentre@udl.cat

Administrativas:

Sra. Laura Gallego Miguel

Telèfon: 973 70 3355

Sra. Montse Mases Chiva

Telèfon: 973 70 3354

Sra. Melània Solsona Perejuan

Telèfon: 973 70 3352

Correo electrónico de la secretaria:

fdet.secretariacentre@udl.cat

Responsable de la programación docente:

Sra. Joana Bové Barberà

Teléfono: 973 70 3331

programaciodocent@fde.udl.cat