Lectura de Tesi Doctoral sobre el Stalking

Descargar pdf

La Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme ha acollit aquest dimarts 18 de desembre la lectura de la tesi doctoral El delicte de stalking: anàlisi jurídic i fenomenològic a càrrec de Sandra Pujols. Pujols analitza la introducció del delicte de  stalking dins el codi penal. La introducció d’aquest delicte ha suscitat critiques en diferents sectors que han til dat d’irreflexiva aquesta introducció tant per la deficient tècnica legislativa utilitzada, com per l’absència d’estudis femenològics previs que permetin fiançar la conveniència de la incriminació d’aquest6es conductes atenent la realitat social.

Sandra Pujols és llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida. També és màster en Sistema de Justícia Penal per la UdL. A més és investigadora del grup de recerca consolidat “Sistema de Justícia Penal” de la Generalitat de Catalunya, membre de la Societat Espanyola de Criminologia i membre de la European Society Criminology.