La metodologia ApS aplicada a la realització dels TFG en l’àmbit de la FDET

Descargar pdf
ApS
Presentació del TFG

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha seleccionat com a projecte de bones pràctiques en innovació docent el "Projecte consistent en l'aplicació de la metodologia ApS en l’àmbit dels Treballs Finals de Grau (TFG)” del nostre centre.

Ha publicat al seu portal, en data 10 de gener de 2018, la mostra dels projectes seleccionats del conjunt d’Universitats públiques catalanes, mitjançant un vídeo-resum explicatiu de cadascun. Dins la mostra hi figura el Projecte ApS de la FDET.

Esperem que la noticia sigui del vostre grat atès que suposa un petit reconeixement a l'esforç de tots els actors que l'han fet possible i un impuls per a aquesta metodologia docent que contribueix a la funció social de la Universitat.