“Big Data i les seves implicacions en la transformació dels professionals financers”

Conferència impartida per Xavier Sabi i Santi Aliaga

Descargar pdf
20171205_164119 retall
Santi Aliaga, en un moment de la seva intervenció.

El passat dimarts 5 de desembre es va celebrar a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida la conferència "Big Data i les seves implicacions en la transformació dels professionals financers" impartida per Xavier Sabi, coordinador del Màster en comptabilitat i Control de gestió i Santi Aliaga, Controller de Vall Companys, acompanyats per Ma José Puyalto, degana de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida.

En Xavier Sabi i en Santi Aliaga ens van explicar com l’evolució tecnològica ens està aportant eines d’anàlisi que permeten dimensionar l’emmagatzematge i tractament de dades provinents de diferents fonts a un cost amb tendència decreixent. Aquestes dades contenen informació i coneixement que degudament interpretat pot generar avantatges competitives significatives per les organitzacions que aconsegueixin explotar-les amb criteri estratègic i rendibilitat econòmica. Els professionals financers s’hauran d’adaptar a aquest nou món d’oportunitats i reptes, formantse en la temàtica i engegant dinàmiques i sentit proactiu en aplicar-los. A més, el seu coneixement transversal de les organitzacions els ha de fer protagonistes en la gestió del canvi que tot plegat comporta, i ha d’actuar de lligam entre els perfils tècnics imprescindibles en l’explotació analítica i els professionals operatius d’àmbit sectorial. De la seva professionalitat i perfil, en dependrà l’èxit. Tot un repte.

Tots els assistents a la conferència, que van voler, van poder adquirir el monogràfic "Noves tendències en controling", a un preu especial.