1r. Curs - "Extingit"

2n. Curs - "Extingit"

3r. Curs - "Extingit"

4t. Curs - "Assignatures sense docència"
1r QUADRIMESTRE 2n QUADRIMESTRE
  Tipus Codis Assignatures Crèdits   Tipus Codis Assignatures Crèdits  
  T 3036 Dret Eclesiàstic de l'Estat 4.5   T 3915 Dret Internacional Privat 7.5  
  T 3038 Dret Financer i Tributari II 7.5   T 3925 Dret Processal II 4.5  
            T 3918 Dret Mercantil II 7.5  
      Assignatures Optatives:     T 3933 Filosofia del dret 4.5  
  O 3096 Règim Jurídic Financer de les CCAA
i de les Hisendes Locals
4.5   B 3908 Dret Civil Català 8.5  
  O 3093 Protecció Social 4.5       Assignatures Optatives:    
  O 3092 Protecció Internacional dels Drets Humans 4.5   O 3089 Organitzacions Internacionals 4.5  
  O 3020 Dret Ambiental 4.5   O/L 3907 Dret Canònic 4.5  
  O 3079 La Persona Jurídica 4.5   O/L 3011 Criminologia 4.5  
  O 3031 Dret del Consumidor 4.5   O 3098 Responsabilitat per Danys 4.5  
  O/L 3026 Dret Cooperatiu 4.5   O 3097 Règim Jurídic de la Propietat a Catalunya 4.5  
      Practicum:         Practicum:    
  T 3090 Pràcticum I 6   T 3106 Pràcticum II 8.5