Salutació

La nostra Facultat és el centre de la Universitat de Lleida encarregat de l’organització dels estudis en els àmbits del dret, de l’economia i empresa i del Turisme. Actualment s’hi imparteixen els graus d’Administració i Direcció d’Empreses, de Dret i de Turisme. També s'han incorporat en els darrers cursos els dobles graus en Enginyeria Informàticai ADE, Dret i Dret, i la més recent ADE i Turisme.Edifici Facultat

Les titulacions de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida proporcionen una formació d’alt nivell i rigor científic mitjançant l’ús intensiu de les noves tecnologies i dels mètodes pedagògics i docents més avançats. En aquest context, el principal objectiu que persegueixen els plans d’estudis de les diverses titulacions és la formació de professionals capaços d’adaptar-se a les necessitats canviants de la societat i l’empresa.

Per aquest motiu, en els esmentats plans d’estudis no només es té en compte la formació teòrica de l’estudiantat sinó també la seva formació pràctica, mitjançant la figura del practicum. Aquest és una assignatura obligatòria que es cursa en empreses i institucions públiques o privades, amb la finalitat d’apropar la realitat professional i acadèmica.

Així mateix, cal destacar l’àmplia oferta de la nostra Facultat en matèria de formació contínua i altres activitats adreçades als professionals i a l’estudiantat , com ara els màsters universitaris, tant propis com impartits de forma conjunta amb altres universitats, els programes de postgrau i els programes de doctorat ofertats per la UdL.

Aquest web us vol oferir un ampli ventall d’informació sobre el centre i els seus estudis. Hi trobareu la descripció de la nostra oferta docent, de l’estructura dels plans d’estudis, dels nostres programes de pràctiques en empreses i d’intercanvis internacionals, a més de la informació acadèmica més important, les activitats de l'estudiantat  i de les seves associacions, o la recerca que es realitza en els nostres departaments.