Lectura de Tesi Doctoral

La Élite y las estrategias para el Desarrollo de Chile

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Adreça:

Carrer de Jaume II, 73, 25001 Lleida

Inici:
 | 
Doctorand:
Germán Luís Pardo Manríquez
Direcció:
Dr. Fidel Molina Luque
Departament:
Administració d'Empreses