Personal administratiu

Cap del Negociat Academicodocent:

Sr. Joaquim Erta

Telèfon: 973 70 3357

secretaria@fde.udl.cat

Administratives:

Sra. Laura Gallego Miguel

Telèfon: 973 70 3354

Sra. Maite Martí Blanco

Telèfon: 973 70 3354

Sra. Iolanda Planes Gelonch

Telèfon: 973 70 3355

Sra. Melània Solsona Perejuan

Telèfon: 973 70 3352

Correu electrònic de la secretaria:

secretaria@fde.udl.cat

Responsable de la programació docent:

Sra. Joana Bové Barberà

Telèfon: 973 70 3331

programaciodocent@fde.udl.cat