Responsables de les pràctiques externes curriculars

Responsable de les pràctiques extracurriculars

 


Responsable institucional - coordinadora general de les pràctiques externes del centre.

Dra. Eva Martín Fuentes,   vicedagana de Relacions Institucionals i Ocupabilitat

eva@aegern.udl.cat

973 70 3216