Una alumna de l'FDE guanya el premi Arquímedes

Descarregar Pdf

Veure més fotos i descarregar-es: aquí

La becària predoctoral i alumna de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida Cristina Argelich ha guanyat el primer premi en l’àrea de ciències socials i humanitats del XII Certamen Universitari Arquímedes d'Introducció a la Investigació Científica. Uns premis organitzats pel Ministeri d’Educació Cultura i Esport que s’ha celebrat a la Universitat Politècnica de Madrid els passats dies 18,19 i 20 de novembre.

Argelich ha obtingut el principal guardó gràcies al seu treball titulat “El acoso inmobiliario”. El treball analitza l’assetjament immobiliari des de l’òptica penal fonamentalment, sense oblidar la regulació existent sobre aquesta matèria en la resta de disciplines per protegir-se davant l’assetjament immobiliari d’una manera comprensible per a tothom.

Cristina Argelich és llicenciada en Dret per la UdL (2008-2012) i Màster en Sistema de Justícia Penal (2012-2013). També ha estat becària de col·laboració del Ministeri d’Educació , Cultura i Esport (2011-2012), becària d’Introducció a la Recerca de la Universitat de Lleida (2013) i becària d’activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de les universitats publiques del sistema universitari català de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (2013). La seva tesi doctoral està dirigida pel catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Lleida Antoni Vaquer.

Entre els seus treballs cal destacar la comunicació i posterior publicació de “Doctrina de la pèrdua d’oportunitat. Extensió i Límits” a Ejercicio de las profesiones liberales y responsabilidad civil , ED. Comares, Granada, (2012).

Finalment ha participat en el Programa Sènior de la UdL a l’assignatura de Dret Civil Català. Dins d’aquesta matèria ha impartit una sessió sobre la propietat horitzontal (2013).