Sessió informativa sobre els programes de mobilitat

Descarregar Pdf

La Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme ha acollit aquest 22 de novembre la sessió informativa sobre els programes de mobilitat per als estudiants de la UdL. Les facultats i escoles de la UdL, en col·laboració amb la unitat de Relacions Internacionals, organitzen sessions informatives per donar a conèixer les diverses possibilitats de mobilitat acadèmica que l'estudiantat de la UdL té a l'abast. Els estudiants disposen de programes com L'Erasmus Estudis (KA103), Erasmus Estudis (KA107), Mobilitat UdL, Erasmus Pràctiques, SICUE.

Cada any un gran nombre d'estudiants ya siguin de la UdL o d'altres universitats participen d'aquests programes per cursar part dels seus estudis en altres estats europeus o de la resta del món. Al mateix temps, la UdL rep cada curs la visita d'altres estudiants per cursar els diferents Graus.