El professor Santi Aliaga membre del Consell Acadèmic GCCI

Descarregar Pdf
Santi-Aliaga
Santi Aliaga

Santi Aliaga professor de control de gestió del Máster de Contabilidad, Auditoría y Control de gestión de la UDL i Controller del GRUP VALL COMPANYS acaba d'incorporar-se al Consell acadèmic de Global Chartered Controller Institute, GCCI, que és l'entitat a Espanya que estableix un conjunt de estàndars dins  del Control de Gestió, tant d'anàlisis, gestió i planificació, como de tècniques i estratègies per dotar a la figura del Controller de major dimensió, homogeneïtat i transparència en el mercat laboral. Sent la funció del Consell  Acadèmic vetllar per la millora d'aquests estànddars.

El Consell Acadèmic està format per un comitè d'experts, presidit pel doctor Carlos Mallo, president d'honor de l'Institut de Controllers y acadèmic de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras i entre altres membres es troben professionals com Laura Abasolo, directora de finances i Control de Telefònica,  Benigno Prieto  Soci en funció financera de KPMG Espanya,  Ramon Morote Chief Data officer en Naturgy, Juan Jiménez, Director financer del grup Mahou SanMiguel, Pilar Vázquez Presidenta de l'Associació Nacional d'empreses públiques de medi ambient, i David Diez responsable de control de gestió d'Estrella Galicia.