La Facultat de Dret, Economia i Turisme amb l’estudiantat de secundària a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) van ser adoptats al setembre de 2015 pels 193 Estats membres de les Nacions Unides. Aquests objectius constitueixen un pla d’acció per a assegurar la pau, protegir el planeta i aconseguir la prosperitat per a totes les persones, sense distinció.

L’ambició de l’agenda marcada és transformar les nostres societats, eradicant la pobresa i assegurant una transició justa cap a un desenvolupament sostenible d’aquí a l’any 2030. És per això que aquests objectius també es coneixen com Agenda 2030.

La Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET)  vol contribuir a la promoció dels ODS a través dels objectius de formació propis de les titulacions de Grau i dobles titulacions de Grau de l’àmbit jurídic, econòmic i turístic organitzant unes activitats de formació i informació adreçades a l’estudiantat de secundària amb la participació de professorat i estudiantat de la FDET.

Més informació:

Stella Maris Miret Alberich
Despatx: 2.41
qualitat.fdet@udl.cat
973 70 3329