ODS 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes

Taller: Igualtat de gènere i lideratge femení: una meta a assolir

Professorat:

Dra. Núria Camps, Professora Titular de Dret Internacional Públic

Dra. Núria Coch, Professora Lectora de Dret Romà

Sra. Anna García Companys, Becària Predoctoral Dret Mercantil

 

Objectius formatius del taller:

  1. Conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
  2. Comprendre l’ODS d’igualtat de gènere i les seves metes específiques.
  3. Adquirir consciència de les dificultats per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris.
  4. Identificar les pràctiques que dificulten i les que afavoreixen l’assoliment de la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge.

 

Planificació del taller:

1º Sessió: El professorat presenta els continguts del taller.  

2º Sessió: L’estudiantat del Grau en Dret i l’estudiantat de secundària que participa en el taller desenvoluparan un joc col·laboratiu amb grups mixtos (secundària i Dret) on es plantejaran unes sèrie qüestions i reptes concrets a cada grup. Entre altres, hauran de construir indicadors per mesurar l’assoliment de la meta (igualtat de gènere) tant a nivell privat (p.ex. empreses privades) com a públic (p.ex. Parlaments)