I Jornada de presentació dels TFG amb la metodologia ApS

La Facultat de Dret, Economia i Turisme ha acollit aquest 12 de juliol la I Jornada de presentació dels TFG amb la metodologia ApS. La inauguració de la Jornada ha anat a càrrec del rector de la UdL Roberto Fernández i de la degana de la FDET Maria José Puyalto.

Un cop fet l’acte de presentació la vicedegana de relacions institucionals i ocupabilitat de la FDET, Núria Camps ha presentat el projecte TFG-ApS. Aquest projecte consisteix en una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Després de la presentació del projecte ha estat el torn per  Xavier Pelegrí, director de l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) que ha parlat sobre la importància de portar a terme projecte com aquest.

Un cop presentat el projecte a grans trets s’ha concretat en diferents punts. En aquest sentit, la primera intervenció ha estat la de Laura Bernal (Grau en Dret): “Revisió de les figures de modificació de la capacitat de la persona a la llum de la Convenció internacional de Drets humans de les persones amb discapacitat“. Després ha estat el torn per a Manru Chen (Grau en ADE): “Anàlisi de la comptabilitat de costos dels serveis de Suport a la Llar i de Teràpia Ocupacional. Cas aplicat a la Federació Allem“. Un altra visió del projecte és la que va aportar Andrea Souto (Grau en Dret): “Incidència del VIH/SIDA en la contratación de los seguros de personas”. Després de tractar un tema com la SIDA , en la següent intervenció de la tarda també és va posar sobre la taula un tema d’actualitat com és l’eutanàsia. L’encarregada de fer-ho va ser Anna Cazorla: (Grau en Dret): “Pautes per a la futura despenalització i regulació de l'eutanàsia”. Després va ser el torn de Josep María Giménez (Grau en Dret): “Anàlisis del règim jurídic de les clàusules socials en la contractació pública“. El torn d’intervencions es va tancar la participació de les entitats col·laboradores: Federació ALLEM, Associació Antisida de Lleida i Associació Dret a Morir dignament (DMD) de Lleida.