Comisión de estudios de Másteres

Vicedegana amb funcions de cap d’estudis-ensenyament de Dret Dra. Paloma de Barrón Arniches
Vicedegana amb funcions de cap d’estudis-ensenyaments d’ADE i Turisme Dra. Yolanda Montegut Salla
Coordinadora del Màster en Advocacia Dra. M. Mercè Castillo Solsona
Coordinador del Màster en Sistema de Justícia Penal Dr. Marc Salat Paisal
Coordinador del Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió Sr. Xavier Sabi Marcano
Coordinadora del Màster en Gestió Administrativa Sra. Teresa Ribelles Sans
Coordinadora del Màster en Igualtat de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat Dra. Ana Romero Burillo
Coordinadora del Màster en Màrqueting de Mitjans Socials Dr. Daniel Paul Agustí
Coordinador del programa de doctorat en Dret i Administració d'Empreses Dr. José Luis Gallizo Larraz
Directora del Departament de Dret Privat Dra. Merche Serrano Masip
Directora del Departament de Dret Públic Dra. Carolina Villacampa Estiarte
Estudiant de Màster Sra. Sheyla Barragan Sánchez
Estudiant de Màster Sra. Sara Montafa Shaalan
Cap de la Qualitat i suport a la direcció Sra. Stella Maris Miret Alberich
Cap del Negociat Academicodocent de la FDET Sra. Carme Mendoza Chacon

 

Actualitzat 21/11/2019