Comissió electoral

Dr. Eduard Cristóbal Fransi, degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Dr. Jordi Moreno Gené, secretari acadèmic de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Dr. César Cierco Seira, representant del Departament de Dret Públic.

Dra. Neus Cortada Cortijo, representant del Departament de Dret Privat.

Sra. Anna Tena Tarruella, representant del Departament d'Administració d'Empreses.

Dr.Francesc Xavier Ruiz del Portal, presentant del Departament d'Economia Aplicada.

Sr. Josep M. Giménez Sentís, representant del Consell de l’Estudiantat.

Sr. Adrià Tersa Crisén, representant del Consell de l’Estudiantat.

Sra. Mar Cubeles Florensa, representant del Personal d'Administració i Serveis.

Composició i funcions: articles 13 i 14 de la Normativa Electoral de la Universitat de Lleida

Actualitzat 27/03/2019