Comissió econòmica

Dr. Eduard Cristóbal Fransi, degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Dr. Jordi Moreno Gené, secretari acadèmic de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Dra. M. Mercè Castillo Solsona, representant del Departament de Dret Públic.

Dra. M. Teresa Areces Piñol. representant del Departament de Dret Privat.

Sra. Anna Tena Tarruella, representant del Departament d'Administració d'Empreses.

Dra. Mercè Sala Ríos, representant del Departament d'Economia Aplicada.

Sr. Josep M. Giménez Sentís Vilella, representant del Consell de l’estudiantat.

Sr. Adrià Tersa Crisén, representant del Consell de l’estudiantat.

Sra. Cristina Alina Jucan, representant del Consell de l’estudiantat.

Sr. Jordi Rodríguez Velimelis, representant del Personal d'Administració i Serveis.

 

Actualitzat 12/03/2019