Tipus Codis Assignatures Crèdits
O 30040 Accounting planning and management 6
O 30046 Ampliació de matemàtiques 6
B 30021 Anàlisi dels estats comptables 6
B 30019 Anglès empresarial I -- Grup: Matí   Tarda 6
O 30032 Anglès empresarial II 6
O 30025 Auditoria comptable 6
T 30008 Comptabilitat de costos I 4,5
T 30009 Comptabilitat de costos II 4,5
T 30010 Comptabilitat financera I 9
B 30020 Comptabilitat financera II 6
O 30043 Creació i desenvolupament d'empreses 6
T 30014 Direcció comercial I 4,5
T 30015 Direcció comercial II 4,5
T 30016 Direcció financera I 4,5
T 30017 Direcció financera II 4,5
T 30011 Dret civil 4,5
B 30022 Dret del treball 4,5
T 30012 Dret mercantil 4,5
O 30027 Economia del sector públic 6
T 30001 Economia espanyola i mundial 6
T 30002 Economia política 7,5
T 30007 Estadística 9
O 30030 Fiscalitat autonòmica i local 6
B 30049 Francès empresarial I -- Grup: Matí   Tarda 6
O 30050 Francès empresarial II 6
O 30045 Gestió de la producció 6
O/L 30041 Gestió laboral i de la seguretat social 6
B 30018 Història econòmica 6
O 30033 Informàtica aplicada a la comptabilitat 6
T 30003 Informàtica aplicada a la gestió d'empreses 6
O 30031 Institucions de dret mercantil 6
O 30037 Macroeconomia 6
T 30006 Matemàtiques 9
O 30038 Microeconomia 6
O 30034 Mostreig Estadístic aplicat a l'auditoria 6
T 30004 Organització i administració d'empreses I 9
T 30005 Organització i administració d'empreses II 4,5
O/L 30044 Pràctiques d'empresa 6
T 30013 Règim fiscal de l'empresa I -- Grup: Matí   Tarda 4,5
O 30028 Règim fiscal de l'empresa II 6
O 30029 Règim fiscal de l'empresa III 6
B 30023 Sociologia de l'empresa 6