Lectura de Tesi Doctoral

La responsabilidad penal del Compliancle officer

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Adreça:

Carrer de Jaume II, 73, 25001 Lleida

Inici:
 | 
Autor/a:

Clara Blanc López

Tutor/a:

Dr. Ramon García Albero.

 

Dept./Centre:

Dret públic.

 

Titulació de Doctorat:

Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):

04 Dret.

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 23/10/2017 fins a l'1/11/2017, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses, segons s’ha acordat a la reunió de 19/10/2017.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 23/11/2017.

Agenda